English | Deutsch
Keresés
0Termékeink
0Kereskedelem
0Kapcsolat
0Minőségirányítás
0Hírek, információk
0Állásajánlatok
0Oldaltérkép
0Részletek...
Képgaléria
Vissza az előző oldalraVissza az előző oldalra
KÖZLEMÉNY A MAL ZRT. ELLEN HOZOTT IDEIGLENES INTÉZKEDÉS KAPCSÁN
A Fővárosi Bíróság október 20-án - kettő nap (!) alatt meghozott - előzetesen végrehajthatónak minősített végzésével arra kötelezte a Mal Zrt.-t, hogy fizessen meg Konkoly József devecseri lakosnak 10.000.000,- Ft-ot.

A megindított perről és a Mal Zrt.-t kötelező végzésről a cég és annak jogi képviselője először az október 28-i Népszabadság c. napilapból értesült. A Fővárosi Bíróság marasztaló végzését -  a keresetlevéllel és a november 30-i első tárgyalásra szóló idézéssel együtt - a Mal Zrt. csak jóval  a fenti marasztaló határozat meghozatalát követően, az újságcikk megjelenését követő napon: október 29-én vette át, így ezen perről csak ekkor, utólag szerzett tudomást. A végzés ellen a Mal Zrt.  a kézhezvétel napján, azonnal fellebbezést nyújtott be, a Fővárosi Ítélőtáblától kérve annak jogszabálysértés miatti hatályon kívül helyezését. A magyar jogrendszer ugyanis - az európai civilizált országok jogrendszereivel egyezően - a polgári jogviták kontradiktórius eljárásban történő eldöntését tekinti alapelvnek ahol - az ókori görög demokrácia gyökeréig visszanyúlóan - általános elvvé vált a "hallgattassék meg a másik fél is". (Az ókori Róma is átvette ezt az alapelvet, amelyet az európai jogrendszerek mintájának tekintett római jog "audiatur et altera pars" jogelvként fogalmazott meg.) A civilizált országok polgári perrendtartásai ugyanezen alapelvet követve a "másik fél" megnyilatkozási lehetőségét kötelezően írják elő, amelyekkel egyezően a Magyar Köztársaság Polgári Perrendtartása e jogintézménynél akképpen rendelkezik, hogy "A Bíróság döntése előtt a feleket személyesen meghallgatja, illetve lehetővé teszi, hogy a kérelemre írásban nyilatkozzanak". A felek meghallgatása rendkívül sürgős szükség esetében, rendkívül szűk körben (alperesi mulasztás esetében) ugyan mellőzhető, azonban a kérelemre történő írásbeli nyilatkozási lehetőséget a felek számára mindenképpen lehetővé kell tenni, melytől a Mal Zrt.-t a jelen esetben megfosztották. Ugyanis a rendkívüli gyorsasággal meghozott bírói végzés a fenti jogelveken lép át és ténylegesen egyik fél érdekét sem szolgálja, mert azt nyilvánvaló jogszabálysértés miatt hatályon kívül kell helyezni. A Mal Zrt. bármilyen további intézkedésével megvárja az ügyben II. fokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla döntését, mert bízik abban, hogy a természeti katasztrófa nyomán a tározóból kiömlött vörösiszap - a térség elöntésével okozott óriási károkon felül - legalább az ország jogrendszerében nem okoz károkat, annak jogintézményeit nem veszélyezteti.

                                                                           Dr. Ruttner György ügyvéd,
                                                                           a Mal Zrt. jogi képviselője


MAL - Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. - 8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 598/15. - mal@mal.hu
Cégjegyzékszám.: 19-10-500274 Adószám: 12516564-2-44