English | Deutsch
Keresés
0Történet
0Termékeink
0Kereskedelem
0Kapcsolat
0Minőségirányítás
0Hírek, információk
0Állásajánlatok
0Oldaltérkép
Képgaléria
// MAL Internet Portál / Történet
Történet

A társaságot magyar magánszemélyek az alumíniumipar privatizációjának megkezdésekor, 1995-ben alapították. A privatizációs folyamat során fokozatosan a társaság tulajdonába kerültek az alumíniumiparhoz szorosan kapcsolódó vállalkozások (bakonyi bauxitbánya, ajkai timföldgyár, inotai alumíniumkohó), miközben a társaság részvénytársasággá alakult át. A piaci pozíciók erősítését célozták a Romániában (MAL-Product S.R.L.) és Németországban (MAL-Deutschland GmbH) ezt követően alapított termelő, ill. kereskedelmi társaságok.

 

MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt.
(MAL Zrt.)

 

A társaság korábbi Timföld és Alumínium Ágazatai termék-kapcsolataikban vertikálisan illeszkedtek egymáshoz, kiaknázva azt a sajátos adottságot, hogy a Magyarországon megtalálható és még gazdaságosan kitermelhető bauxit teljes mennyisége különböző minőségű és feldolgozottságú hidráttá és timfölddé dolgozható fel, (a feldolgozás melléktermékeként előállított szintetikus zeolit és fém gallium mellett), ill. a hidrát és a timföld részben önálló termékként, részben – a timföld kohósítása után – különböző alumínium félgyártmányként értékesíthető. A társaság termékeinek 70-75%-át nyugat-európai országokba exportálja.

 

A MAL Zrt. az 1997-98-ban végrehajtott reorganizációval termékorientált üzleti egységeket – divíziókat – hozott létre, megteremtve a divíziók önálló elszámolási és érdekeltségi rendszerét, egyúttal jelentősen csökkentve a működési költségeket.

 

A társaságcsoport strukturális átalakítása 2001-ben kezdődött, amikor megvásárolta a zeolitokat és timföld őrleményeket gyártó szlovén SILKEM d.o.o. többségi tulajdonrészét. Az új társaság termékkapcsolataiban jól illeszkedik a korábbi Timföld Ágazat tevékenységéhez. A MAL Zrt. a boszniai privatizáció keretében 2004-ben többségi tulajdont szerzett a Rudnici Boksita Jajce bauxitbánya társaságban, amelynek kiváló minőségű bauxitja jól kiegészíti a ma már csak korlátozottan hozzáférhető hazai bauxitot. A MAL Zrt. 2005 júniusában átvette a többségi tulajdonában álló Bakonyi Bauxitbánya Kft.-től a mélyművelésű bauxittermelést, és az eszközök kivásárlásával létrehozta a Bauxitbányászati Ágazatot. A társaság – döntően a magas villamos energia árak miatt – 2006. január 31-ével leállította az inotai alumíniumkohót, de egyidejűleg két új hulladékolvasztó kemencét helyezett üzembe. A MAL Zrt. – alapos elemzés és előkészület után – 2007. június 1-jén az INOTAL Alumíniumfeldolgozó Kft. részére értékesítette az Inotán működő alumínium félgyártmány előállító kapacitásait. A MAL Zrt. stratégiai és termékfejlesztési célkitűzései hatékonyabb valóra váltása érdekében 2008. április végén szervezeti/szerkezeti és személyi változtatásokat hajtott végre.

 

A MAL Zrt. célkitűzése, hogy piacképes termékszerkezetével, jó minőségű termékeivel, meglévő humán erőforrásainak kiaknázásával és a környezetvédelmi előírások maximális betartása mellett tovább erősítse a közép-európai térségben piaci pozícióit. Stratégiai fejlesztési tervei arra irányulnak, hogy új, munkahely teremtő beruházásokkal folyamatosan biztosítsa a termékszerkezet-váltást, a minőség állandó javítását, megteremtve ezzel a társaságcsoport hosszú távú működésének feltételeit is.


MAL - Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. - 8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 598/15. - mal@mal.hu
Cégjegyzékszám.: 19-10-500274 Adószám: 12516564-2-44